การผลิตและการตรวจสอบ

การผลิตและการตรวจสอบ

การทดสอบของเราประกอบด้วย

ทดสอบ
Aozhan ให้บริการรัดทุกประเภทแก่คุณ: สกรู, โบลท์, สกรูน๊อต, สกรูเกลียวปล่อย, สตั๊ด...

กระบวนการผลิต

1.การวาดภาพ

1. การวาดภาพ

2.การผลิตสกรูและน๊อต

2. การผลิตสกรูและน๊อต

3.ทำความสะอาดทู่

3. ทำความสะอาดทู่

4.การตรวจสอบ

4. การตรวจสอบ

5.บรรจุ

5. การบรรจุ

6.กำลังโหลด

6.กำลังโหลด